Algemeen reglement

 • De praktijk stelt zich niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van uw eigendommen in of rond het pand.
 • De oefenruimte mag alleen met schone trainingsschoenen worden betreden.
 • Patiënten worden regelmatig uitgenodigd deel te nemen aan een enquête of er wordt naar hun mening gevraagd over het functioneren van de praktijk.
 • Als u tijdens het wachten magazine leest, legt u deze bij het verlaten van de wachtkamer terug.
 • Indien u een jas of andere spullen aan de kapstok hangt, zorg er dan voor dat u daarin geen waardevolle spullen achterlaat.
 • Cliënten dienen zich te gedragen in overeenstemming met algemeen geldende (fatsoenlijke) normen en waarden.
 • De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag vertonen te verwijderen uit de praktijk.

Afspraken

 • U dient tenminste 10 minuten voor uw behandeling aanwezig te zijn.
 • Neemt u voor een afspraak bij een van onze fysiotherapeuten altijd een handdoek mee.
 • Wij vragen ook uw e-mailadres, omdat de zorgverzekeraars met kwaliteitstoetsen u vragen willen stellen over de praktijk en de handelingen die u krijgt.

Behandeling

 • Behandelingen vinden uitsluitend plaats op afspraak.
 • Voorafgaand aan de behandeling wordt de behandelmethode aan de patiënt uitgelegd. Hierin wordt aangegeven welke acties worden uitgevoerd. Als er bezwaren zijn moet u dit direct melden.
 • De behandeling vindt meestal plaats in een aparte ruimte waarin alleen de fysiotherapeut en de patiënt aanwezig zijn.
 • Alleen bij oefentherapie met apparatuur kunnen meerdere mensen in dezelfde ruimte aanwezig zijn.
 • Als er derden (bijv. een stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de patiënt gevraagd worden.
 • De fysiotherapeut en eventuele begeleiders gedragen zich respectvol naar de patiënt en onthouden zich van onbedoeld informeel contact.
 • Besproken onderwerpen met de patiënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden zonder toestemming van de cliënt.