Basisverzekering

Waaneer u een basis verzekering heeft dan betaalt u de behandeling zelf hiervoor ontvangt u een nota die u rechtstreeks aan ons betaalt.

Aanvullende verzekering

Als u een aanvullende zorgverzekering heeft, worden uw behandelingen vergoed door de zorgverzekeraar.

Informatie over het aantal vergoedingen fysiotherapie per jaar vindt u op:

www.zorgwijzer.nl/vergoeding/fysiotherapie

Vergoeding chronische indicatie vanuit basisverzekering

Alleen chronische klachten worden vergoed vanuit de basisverzekering.

Houdt u er rekening mee dat er voor de basisverzekering een verplicht eigen risico geldt voor iedereen vanaf 18 jaar.

Als u een chronische aandoening heeft die vermeld staat op de “Lijst van Borst”,

dan krijgt u fysiotherapie vergoed vanaf de 21ste  behandeling door uw zorgverzekeraar op voorwaarden dat u de eerste 20 behandelingen zelf betaalt.

Een aantal aanvullende verzekeringen dekt in geval van een chronisch aandoening wel de eerste 20 behandelingen van uit de aanvullende pakket. Deze 20 behandelingen gelden per aandoening en niet per kalenderjaar.

Ga voor meer informatie naar deze website:

Chronische lijst van aandoeningen – Zorgvergoeding.com

Vergoedingscheck

Via het onderstaande link,  vindt u meer informatie over de verschillende verzekeringen en het aantal behandelingen fysiotherapie dat vergoed wordt per jaar

Ga voor meer informatie naar deze website:

www.zorgwijzer.nl/vergoeding/fysiotherapie of Fysiotherapie – zorgpremies.nl