Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF)

U kunt een afspraak maken zonder een verwijsbriefje.
Vanaf januari 2006 heeft u geen verwijsbrief meer nodig om naar de fysiotherapeut te gaan.

Hoe werkt het?

Het principe van de DTF bestaat eruit dat er een screening van de klachten plaatsvindt waarbij de therapeut bekijkt of uw aandoening in aanmerking komt voor verder fysiotherapeutische onderzoek.

Als dat het geval is, dan vindt een onderzoek en behandeling plaats. Als uw klachten niet in aanmerking voor fysiotherapie komen, verwijzen wij u door voor overleg met uw huisarts. Als u bij ons in behandeling bent, laten wij, als u ons daarvoor toestemming geeft, uw huisarts weten dat u bij ons in behandeling bent.

Ga voor meer informatie naar deze website

Directe toegang fysio-/oefentherapie – Zorgvergoeding.com

Verwijzing

U mag natuurlijk met een verwijsbrief komen maar dat is niet echt nodig.

Als u verzekerd bent  bij Achmea (Zilveren Kruis, OZF, Interpolis, FBTO, Agis, Avero, Caresco, IAK, Aevitae, Turien & Co) of DSW, ENO (= Salland, Zorgdirect en Holland Zorg), Multizorg (ASR., ONVZ, Zorg en Zekerheid), dan is geen verwijzing nodig.

Uitzondering

Voor behandeling van een chronische aandoening is een verwijzing van de huisarts of specialist nodig doordat vergoeding mogelijk is van uit de basisverzekering.

Ga voor meer informatie naar deze website:

Chronische lijst van aandoeningen – Zorgvergoeding.com

Aan huis behandeling

Bent u niet in staat om naar de praktijk te komen, dan is het mogelijk dat u thuis behandeld kunt worden.

De aan huis behandeling zal net als in de praktijk bestaan uit een anamnese of intakegesprek en een onderzoek.

Voor behandeling aan huis heeft u een verwijsbrief van de arts of specialist nodig.