Missie

Visie en Missie / visie en waarde
Onze missie is om u te helpen met het hoogste niveau van zorg en evidence-based behandelingsmethoden op basis van uw gezondheidsbehoeften.
Ons doel is gericht op pijnverlichting en het maximaliseren van functionele uitkomsten.

Kwaliteit van zorg
We leggen de nadruk op therapeut – klantensamenwerking, wederzijds respect en functionele behandelingsbenadering. Naast de geboden één-op-één zorg, streven we naar een positieve en ondersteunende omgeving voor u als klant.
We voeren regelmatig nieuwe evaluaties uit om uw herstelproces te evalueren en terug te keren naar de normale functie.

Communicatie
Samenwerking tussen de fysiotherapeut met artsen en zorgverzekeraars en andere instellingen is een belangrijk onderdeel van ons behandelingsprogramma.
Het rapport van uw eerste evaluatie na intake zal naar uw huisarts / arts worden gestuurd. Naarmate de behandeling vordert, worden ze bijgewerkt over uw conditie en functionele status.
Het definitieve evaluatierapport wordt binnen 24 uur na het einde van uw behandeling naar uw huisarts verzonden.

Werkwijze

Screening door de fysiotherapeut
Met ingang van 1 januari 2006 is de fysiotherapeut direct toegankelijk. Als u zonder verwijzing bij ons komt dan voeren wij als eerst een screening van 10 minuten uit. Dit is bedoelt om uw klachten te evalueren of nader onderzoek gewenst is.

Eerste afspraak
U kunt ook door uw huisarts of specialist naar ons worden verwezen.
Wanneer u voor de eerste keer komt, houden we ook een uitgebreid vraaggesprek met u om een goede inzicht van uw klachten te krijgen.

Onderzoek door de fysiotherapeut
Als uit dit gesprek blijkt dat de therapeut u kan behandelen, wordt zorgvuldig onderzoek gedaan om de oorzaak van de klachten te vinden. Dit is van belang om de juiste behandelvorm te kunnen kiezen.
Vervolgens stelt de therapeut een diagnose en bespreekt met u het behandelplan gebaseerd op uw hulpvraag.

Vervolgbehandeling
Hoeveel vervolgbehandelingen u nodig heeft, hangt af van uw persoonlijke behandelplan dat tijdens de eerste afspraak is besproken. Bij elke behandeling vraagt de therapeut u naar de effecten. Mochten deze onvoldoende zijn, dan zoeken we samen met u naar eventuele nieuwe doelen of behandeltechnieken.

Aan huis behandeling
Als u niet naar de praktijk kunt komen, komen we ook voor behandeling bij u thuis. Hiervoor heeft u wel een verwijzing nodig, waarop staat dat het om een aan huis behandeling gaat.
Alleen op voorschrift van uw arts kan de behandeling aan huis plaatsvinden.