mannequin-2277452_1920

Algemeen reglement

 • De praktijk stelt zich niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van uw eigendommen in of rond het pand.
 • De oefenruimte mag alleen met schone trainingsschoenen worden betreden.
 • Patiënten worden regelmatig uitgenodigd deel te nemen aan een enquête of er wordt naar hun mening gevraagd over het functioneren van de praktijk
 • De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag vertonen te verwijderen uit de praktijk.
 • Omdat de praktijk ook cliënten behandeld die minder goed ter been zijn, is het vanzelfsprekend dat deze personen met voorrang een zitplaats krijgen.
 • Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat, let er dan op dat u daarin geen waardevolle spullen achterlaat
 • Als u tijdens het wachten lectuur leest wilt u dit dan terugleggen als u de wachtruimte verlaat.
 • Cliënten dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-) normen en waarden te gedragen.
 • In de gehele praktijk geldt een rookverbod.

Afspraken

 • Je kunt een afspraak afzeggen of verplaatsen, dit dient je echter minimaal 24 uur van tevoren te doen. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening gebracht worden.
 • Behandelingen vinden uitsluitend plaats op afspraak. U kunt telefonisch of aan de balie een afspraak maken.
 • Bij uw eerste afspraak neemt u een geldig identiteitsbewijs en een verzekeringspasje mee.
 • U dient tenminste 10 minuten voor uw behandeling aanwezig te zijn.
 • U heeft meestal geen verwijzing van uw arts nodig.
 • Wij vragen ook uw e-mailadres, omdat de zorgverzekeraars met kwaliteitstoetsen u vragen willen stellen over de praktijk en de handelingen die u krijgt.
 • Patiënten worden regelmatig uitgenodigd deel te nemen aan een enquête daar wordt hun mening over het functioneren van de praktijk gevraagd.
 • U dient gewassen/hygiënisch te verschijnen.
 • Soms kunt u oefenmateriaal van ons te leen krijgen. Spullen die u van de praktijk geleend heeft dient u wel voor of bij de laatste behandeling terug te geven. Wanneer dit niet gebeurt wordt wat u geleend heeft bij u in rekening gebracht. Wij lenen niet uit aan personen die niet bij ons in behandeling zijn.
first-aid-850489_1920

Behandeling

 • De werkwijze voor de behandeling van de patiënt wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de patiënt dit onmiddellijk aan te geven.
 • De behandeling geschiedt over het algemeen in een afgescheiden ruimte waarin alleen de fysiotherapeut en patiënt aanwezig zijn. Alleen bij oefentherapie met apparatuur kunnen meerdere mensen in dezelfde ruimte aanwezig zijn.
 • Als er derden (bijv. een stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de patiënt gevraagd worden.
 • De fysiotherapeut, en eventuele begeleiders, dienen zich tegenover de patiënt respectvol te gedragen en informaliteit die niet gewenst is, achterwege te laten.
 • Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn zal in overleg met patiënt en fysiotherapeut een andere fysiotherapeut ingezet worden of wordt de behandeling beëindigd.
 • Besproken onderwerpen met de patiënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden.